Vykdant Lietuvos tarpukario žemės reformą 1925 m. Rėkyvos dvaro didžioji dalis buvo išdalinta savanoriams ir visiems, kas norėjo žemės, o pats dvaro centras atiteko Šiaulių m. savivaldybei. Karpių arklidė (dabartinis Šiaulių m. kultūros centro Rėkyvos skyrius (Energetikų g. 7) ir daržinė (dabartinis Energetikų g. 14 daugiabutis namas) su aplink nemažu žemės sklypu. Atiteko Edvardui Grumšliui. Jis nebuvo joks savanoris. Tiesiog išsilavinęs žmogus, agronomas. Jis arklides persidarė. Viename gale pats gyveno, kitame gale gyvulius laikė. Kai iškilo reikalas statyti Rėkyvos elektrinę iš Edvardo Grumškio buvo atpirkta žemė ir abu pastatai. 1939 m. buvo pradėta elektrinės statyba. Tose arklidėse gyveno elektrinės darbininkai – statytojai. Vėliau pradėtas kapitalinis remontas ir 1951-05-01 įvyko „Energetikas“ klubo atidarymas. Dar po kurio laiko buvo statomas priestatas ir 1967 m. rugsėjo 27 d. įkurta biblioteka.