1930 m. birželio 10 d. iš Kauno į Šiaulius atskrido keletas lėktuvų. Užduotis: koviniai šaudymai Rėkyvos ežere į vandens taikinius. Tarp atskridusiųjų buvo ir viršila Antanas Kairaitis. Pratybos vyko keletą dienų. Birželio 13-ąją, per savo vardadienį, A. Kairaitis turėjo atlikti šaudymus į judantį vandens paviršiumi taikinį. Tam dažniausiai lėktuvai skrenda poromis ir šaudoma į vandens paviršiuje atsispindintį vieno iš jų šešėlį. 8 valandą 55 minutės dėl neaiškių priežasčių A. Kairaičio pilotuojamas lėktuvas staigiai prarado aukštį, palietė vandenį, apsivertė ir nuskendo. To meto lėktuvų konstrukcija gerokai skyrėsi nuo dabartinių orlaivių. Didžiąją fiuzeliažo dalį sudarė mediena bei drobė ir visa tai iškilo į ežero paviršių. Kartu iškilo ir lakūno kūnas. Iškėlus į krantą A. Kairaitį bandyta jį gaivinti, tačiau nesėkmingai. O lėktuvo priekis su varikliu taip ir liko Rėkyvos ežero dugne.